Nieopłacona faktura lub też nieuregulowane inne zobowiązanie to w każdym przypadku problematyczna sytuacja. Nie jest również jakąś rzadkością fakt, że tego rodzaju sytuacje mogą doprowadzić do utraty płynności dany podmiot gospodarczy. Stąd też nie jest zbyt roztropne, aby folgować dłużnikom i oczekiwać na zapłatę długi okres po upływie danego terminu płatności. Zazwyczaj tego rodzaju decyzja nie jest zbyt korzystna dla wierzyciela. Co więcej, często zbyt długie oczekiwanie rozzuchwala dłużnika, który zaczyna wręcz myśleć, że upiecze mu się konieczność dotrzymania umowy i tym samym spłata zobowiązania nigdy nie ma miejsca.

Nie warto zatem ryzykować i narażać się na stres czy też nadszarpywać kondycję swojej firmy i już od razu po upływie ustalonego terminu wszcząć procedury mające na celu wyegzekwowanie długu. Jednym z efektywniejszych sposobów, jaki daje szansę na powodzenie tej operacji, jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej. Oczywiście mając w planach taką współpracę, nie można inicjować ją w przypadkowy sposób. Zatem wskazane jest zwrócenie większej uwagi na takie aspekty jak efektywność w działaniu, ale jednocześnie postępowanie zgodnie z literą prawa. Do tego firma windykacyjna powinna posiadać długą i zweryfikowaną przez rynek historię.

Kolejnym uwiarygadniającym punktem może być np. członkostwo w branżowych stowarzyszeniach. Niezwykle istotną kwestią jest również metoda rozliczeń usług. Najczęściej możemy spotkać się z dwoma formami. W pierwszym przypadku mamy takie firmy, które żądają opłaty wstępnej. W tym przypadku w zasadzie przyjmowana jest każda wierzytelność i nie stosuje się przy tym ich weryfikacji. Jest też i inny wariant, a mianowicie windykacja bez zaliczek i opłat wstępnych. Warto zwrócić się zatem w pierwszej kolejności do firm, które stosują ten drugi wariant. Będzie to z pewnością dużo korzystniejsze z naszej strony rozwiązanie. Tu bowiem koszty przez nas ponoszone są wyłącznie za to, co firma windykacyjna zrobiła. Inaczej rzecz ujmując, opłaty są pobierane jedynie od kwot, jakie dłużnik rzeczywiście przekazał wierzycielowi.

Reasumując korzystanie z usług firmy windykacyjnej to najefektywniejszy sposób na odzyskanie zaległych należności. Dotyczy to nie tylko kwestii kosztowych, ale również i psychologicznego punktu widzenia. Dłużnik ma bowiem świadomość, że jego zaniechaniem zajęto się na poważnie.

windykacja bez zaliczek


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *