Zarówno przed zawarciem transakcji jak i w przypadku powstania zadłużenia ze strony nierzetelnego kontrahenta można przeprowadzić wywiad gospodarczy. Polega on na poszukiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, handlowej, finansowej i ekonomicznej danego przedsiębiorstwa. Przeprowadzany jest na zlecenie podmiotów gospodarczych w celu oszacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności. Zajmują się nim wyspecjalizowane wywiadownie gospodarcze a także firmy detektywistyczne lub windykacyjne. Jest on często najskuteczniejszym sposobem na podjęcie odpowiednich decyzji.

Właściwie wykonany wywiad gospodarczy chroni firmę przed ewentualnymi stratami spowodowanymi przez niewiarygodnych i nieuczciwych kontrahentów. Pozwala on skontrolować ich stan majątkowy, wiarygodność płatniczą, płynność finansową, opinię w środowisku, prawo własności do nieruchomości a także rzetelność w kontaktach handlowych w kraju i poza jego granicami. Czasami jest on traktowany, jako nielegalne działanie. Wywiad gospodarczy jest jednak prawnym środkiem działań, dozwolonym do wykorzystania przez biura detektywistyczne czy też wywiadownie gospodarcze. Biuro detektywistyczne, które prowadzi wywiad w celu do przygotowania raportu gospodarczego wykorzystują zwykle wywiad komercyjny lub handlowy.

Nie jest to nic innego jak prawnie dozwolone pozyskiwanie informacji na temat podmiotów gospodarczych. Można go również przeprowadzić wobec aktualnych partnerów biznesowych. Przygotowany przez biuro detektywistyczne raport pozwala nam ocenić dotychczasową współpracę. W przypadku wykrycia nierzetelności pozwala w porę wycofać się ze współpracy i uniknąć problemów z ewentualnym zadłużeniem. Jeśli jednak doszło do powstania zadłużenia, pomaga on w ustaleniu źródeł dochodu i faktycznego stanu majątkowego dłużnika. Ułatwia to zdecydowanie czynności mające na celu odzyskanie należności. Aby go uniknąć należy być solidnym, rzetelnym a zarazem uczciwym przedsiębiorcą, który reguluje na bieżąco zobowiązania wobec kontrahentów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *