Kancelaria Ultimatum

Co to jest wywiad gospodarczy i jak jego uniknąć?

Zarówno przed zawarciem transakcji jak i w przypadku powstania zadłużenia ze strony nierzetelnego kontrahenta można przeprowadzić wywiad gospodarczy. Polega on na poszukiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, handlowej, finansowej i ekonomicznej danego przedsiębiorstwa. Przeprowadzany jest na zlecenie podmiotów gospodarczych w celu oszacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i Czytaj więcej…