Windykacja jeszcze kiedyś funkcjonowała jako swego rodzaju instytucja prawna, której metody dochodzenia roszczeń można śmiało nazwać nielegalnymi i niezgodnymi z obecnie obowiązującymi prawami człowieka. Obecnie windykacja jest już działaniem w pełni legalnym, przeprowadzanym przez specjalistów z zakresu prawa na łamach ustanowionych przez państwo zasad.

Firma windykacyjna, do której zgłasza się poszkodowana osoba z zamiarem windykacji niewykonania umowy, niezapłacenia zaliczek czy braku spłaty długów, zwykle oferuje kilka sposobów z zakresu windykacji, w jaki możliwe jest wyegzekwowanie od dłużnika należytych spłat. Gdy windykacja polubowna, a więc taka, która opiera się na mediacji między dłużnikiem a wierzycielem, statecznie przestaje przynosić rezultaty i między obiema stronami pojawia się konflikt, którego nie są one w stanie samodzielnie rozwiązać, wtedy konieczne staje się wejście przez wierzyciela na drogę sądową i poprzez prawomocny wyrok wydany przez sędziego wyegzekwować od dłużnika wywiązanie się z zawartej umowy.

 

windykacja niewykonania umowy zaliczek kar umownych

 

W procesie windykacyjnym klient zostaje przeprowadzony przez cały proces sądowy, aż do uzyskania wyroku, na mocy którego dłużnik zobowiązany jest zwrócić wartości, które ma w posiadaniu, dopełnić warunków umowy, wywiązać się z płatności np. kary w wyniku niespełnienia warunków. Poza ramą działań sądowych, windykacja obejmuje także kwestię komorniczną i pokomorniczną, poprzez obsługę kontaktów z komornikami w całym mieście, a także umożliwia pełen nadzór w trakcie trwania egzekucji. Na mocy wyroku sądowego możliwe jest nawet wszczęcie poszukiwania, aby jak najlepiej, a przede wszystkim skutecznie, zaspokoić roszczenia.