Problemy z odzyskiwaniem należności pojawiają się w wielu firmach z różnych branż. Istnieje kilka sposobów zapobiegających powstaniu zaległości oraz mających na celu odzyskanie należności.

Zanim jednak zaległość się pojawi należy skrupulatnie kontrolować terminy płatności. Można wówczas w razie opóźnienia natychmiast przypomnieć kontrahentowi o konieczności uregulowania płatności.

Kolejnym wartym uwagi sposobem na zminimalizowanie zagrożenia jest współpraca z firmą windykacyjną. Uzyskuje się wówczas dodatkową ochronę, bowiem na wszystkich fakturach zamieszczona jest informacja, że nieuregulowanie płatności wiązać się będzie z podjęciem stosownych działań przez specjalistów. Zapis taki w niektórych przypadkach może zmobilizować kontrahentów do zapłacenia tych faktur w pierwszej kolejności.
Korzystanie z usług firmy windykacyjnej może pomóc przedsiębiorcy w odzyskiwaniu należności, szczególnie w przypadku zanim skierujemy sprawę do sądu. Wezwanie do zapłaty sporządzone przez prawnika z firmy windykacyjnej jest postrzegane zupełnie inaczej przez dłużnika.

Firma windykacyjna nie jest gwarantem na odzyskania należności, ale znacznie ułatwia proces rozliczenia. W sytuacji, kiedy polubowne załatwienie sprawy nie powiedzie się na tyle, aby uniknąć drogi sądowej przygotowane przez firmę windykacyjną wezwanie do zapłaty jest szansę na uniknięcie procesu.

Jeśli i takie pismo nie przyniesie pożądanego efektu, konieczne jest sporządzenie pozwu. Wtedy zapewne warto również korzystać z pomocy tej firmy. Jeżeli postępowanie sądowe zakończy się po myśli wierzyciela po nadaniu klauzuli wykonalności, podejmowany jest kolejny krok mający na celu odzyskania należności czyli egzekucja.

Kompetentny specjalista świadczący usługi z zakresie windykacji powinien być również dyskretny. Do windykatora przychodzą bowiem klienci z problemami o których najchętniej nie chcieli by w ogóle mówić. Jednak aby uzyskać pomoc, są zmuszeni przedstawić specjaliście całą prawdę. Windykator udzielający pomocy musi zatem zobowiązać się do zachowania dyskrecji. Nie może on bowiem naruszyć dobrego imienia swojego klienta, a także nie powinien zawieść jego zaufania i rozpowszechniać informacji, które uzyskał podczas rozmowy. Reasumując można powiedzieć, iż dyskrecja w odzyskiwaniu należności jest bardzo istotnym elementem tego procesu.

dyskrecja w odzyskiwaniu należności


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *