Kancelaria Ultimatum

Windykacja bez zaliczek i opłat wstępnych

Nieopłacona faktura lub też nieuregulowane inne zobowiązanie to w każdym przypadku problematyczna sytuacja. Nie jest również jakąś rzadkością fakt, że tego rodzaju sytuacje mogą doprowadzić do utraty płynności dany podmiot gospodarczy. Stąd też nie jest zbyt roztropne, aby folgować dłużnikom i oczekiwać na zapłatę długi okres po upływie danego terminu Czytaj więcej…

Z [email protected], przed